Det är inte ofta, men ibland måste du skriva in alla stora tecken. På Kindle Fire kan du hålla Shift-knappen intryckt, men det blir irriterande efter ett tag. Så här får du åtkomst till den dolda Caps Lock-tangenten på din Kindle Fire.

Öppna ett dokument eller e-postmeddelande på din Kindle Fire. För att komma åt Caps Lock-tangenten, dubbelklicka på Skift-tangenten. Det blir orange och indikerar att du är i Caps Mode.

Kepsar Lås Kindle Fire

För att komma tillbaka till små bokstäver, tryck bara på Skift-knappen igen.

Småbrand Kindle Fire